Efter avslutad uthyrning

Du som bilägare kommer att motta ersättning till ditt GoMore-saldo 24 timmar efter att hyresperioden är avslutad. Här hittar du information om utbetalningen.

Efter uthyrningen blir du ombedd att rekommendera hyrestagaren. Detta är en möjlighet för dig att hjälpa oss hålla högsta möjliga kvalité på alla som är medlemmar hos oss. Du hjälper på så sätt andra medlemmar att få en bild av hyrestagaren inför framtida uthyrningar. 

På din GoMore-profil kan du se din uthyrningsstatistik och finna kvitto på hyresavtalet

Om det visar sig ha uppkommit extra kostnader (så som parkeringsböter, trängselskatt eller liknande) efter att hyreskontraktet är signerat och inskickat kan du kontakta hyrestagaren via chatten eller rapportera kostnaden via din profil. Läs gärna mer om hantering av extrakostnader här.

Har en skada uppkommit under hyresperioden bör detta rapporteras till oss på GoMore. Läs mer här om hur det går till.
De bilder som läggs till i hyreskontraktet lagras internt hos GoMore men kan ej ses via din egna profil. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.