Hantera bokningsförfrågningar

När du fått in en förfrågan får du ett sms, notifikation eller e-mail beroende på dina notifikationsinställningar.  

Du hittar dina förfrågningar under Bokningar. Här väljer du om du vill acceptera eller neka den specifika förfrågan. Har du några frågor, behöver tid att tänka eller liknande kan du skriva ett direktmeddelande till hyrestagaren. Meddelanden kan skickas av verifierade medlemmar både innan och efter en bokningsförfrågan har gjorts. För att bli verifierad och godkänd som hyrestagare hos GoMore måste personen uppfylla de hyreskrav vi har. Du kan läsa mer om våra krav på hyrestagare här

Hyrestagaren ska i förfrågan ha skrivit ett meddelande med förklaring på vad bilen ska användas till. Om bilen ska användas till långresor kan det vara viktigt att kontrollera totalt inkluderad kilometermängd för bokningen. Köp av extra kilometer rekommenderas att göras i samband med bokningen. Om bilen körts längre än inkluderad kilometermängd får du som bilägare 50% högre kompensation vid efterregistrering av kilometer (40% när det kommer till mer exklusiva bilar). GoMore's system räknar automatiskt ut om bilen körts för långt och hyrestagaren debiteras sedan för antal extra kilometer. 

Om bilen ska köras utomlands ska försäkring för utlandskörning ha lagts till vid bokningsförfrågan. Detta gäller även om bilen ska köras av en extra bilförare.  

För att hamna högre upp i sökresultaten samt få fler förfrågningar är det viktigt att svara så snabbt som möjligt på alla inkommande bokningsförfrågningar. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.